PEGIDA Powered by Trendolizer

Slagveld dreigt bij intocht Sinterklaas in Eindhoven

Trending story found on www.bd.nl
Slagveld dreigt bij intocht Sinterklaas in Eindhoven
EINDHOVEN - De intocht van Sinterklaas in Eindhoven dreigt, net als vorig jaar, uit te lopen op een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van zwarte piet. 
[Source: www.bd.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments