PEGIDA Powered by Trendolizer

Sandvoort Gallery on Twitter

Trending story found on twitter.com
Sandvoort Gallery on Twitter
“@pvvfaber Mevrouw Faber is een fan van de xenofobische racisten, Pergida en andere engerds in ons land. Dat is waar, in tegenstelling tot haar bewering over Marcouch....”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments