PEGIDA Powered by Trendolizer

Jaap Jansen on Twitter

Trending story found on twitter.com
Jaap Jansen on Twitter
“‘De hamvraag: Is Nederland op dit moment in staat om zichzelf te verdedigen als het er op aan komt? Nee.’ Minister ⁦@MinBijleveld⁩ in de Hannie van Leeuwen-lezing bij het ⁦@CDJA⁩ vanavond https://t.co/e2mSBwv1Ao”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments