PEGIDA Powered by Trendolizer

Tilasmi Frigge on Twitter

Trending story found on twitter.com
Tilasmi Frigge on Twitter
“Ik mag geen afbeeldingen plaatsen met NOS = FAKE NEWS. Deze worden verborgen. je ziet dan de melding "Deze tweet bevat gevoelige inhoud" Deel de afbeelding zoveel mogelijk aub!”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments