PEGIDA Powered by Trendolizer

Alternatieve Media Nederland on Twitter

Trending story found on twitter.com
Alternatieve Media Nederland on Twitter
“Tommy Robinson. Opgesloten omdat hij zijn journalistieke taak vervulde. Het brengen van de waarheid. Zou dit in Rusland gebeuren. had de mainstream media zoals de @NOS het er dagelijks over. Nu is het stil, doodstil!”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments