PEGIDA Powered by Trendolizer

Pegida: een korte uitleg van de protestbeweging

Trending story found on www.nu.nl
Pegida: een korte uitleg van de protestbeweging
Pegida, voluit de Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland, ontstond eind 2014 in de Oost-Duitse stad Dresden. Critici beschouwen de groep als vreemdelingenhaters. Waarvoor staat Pegida? 
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments