PEGIDA Powered by Trendolizer

Stef Altena on Twitter

Trending story found on twitter.com
Stef Altena on Twitter
“Voor de rechtbank staat de ‘Zwarte Pieten Actiegroep’ te wachten op de feestbus vol verdachten. Verder vooral veel pers.”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments