PEGIDA Powered by Trendolizer

Vi står starka! Inget inflytande till rasisterna | Vi har sett det länge: rasismen får fotfäste...

Trending story found on mobile.facebook.com
Vi har sett det länge: rasismen får fotfäste i och utanför parlamenten. Vi har varit arga, vi har varit förtvivlade. Men nu säger vi att det är nog! Vi...
[Source: mobile.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments