PEGIDA Powered by Trendolizer

Saskia Belleman on Twitter

Trending story found on twitter.com
Saskia Belleman on Twitter
“De vraag is hoe je in een democratische samenleving met elkaar omgaat als je het niet eens bent met elkaar,zegt de OvJ. “Niet zoals deze blokkeerders deden. Er is begrip voor hun emoties.Maar die uit je door tegenspraak, een tegedemo.Niet door tegenhouden.” #blokkeerfriezen”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments