PEGIDA Powered by Trendolizer

Saskia Belleman on Twitter

Trending story found on twitter.com
Saskia Belleman on Twitter
“De anti-zwarte Pietactivisten blokkeerden niet de hele brug, maar één rijbaan, binnen de bebouwde kom. Dat is een belangrijk verschil met de #blokkeerfriezen, zegt de OvJ.”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments