PEGIDA Powered by Trendolizer

Saskia Belleman on Twitter

Trending story found on twitter.com
Saskia Belleman on Twitter
“Voor alle duidelijkheid: het gaat deze week niet om de vraag of zwarte Piet wel of niet is toegestaan. Het gaat puur om het blokkeren van een snelweg, en het met geweld of dwang verhinderen van een anti-zwarte Pietdemonstratie. #blokkeerfriezen”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments