PEGIDA Powered by Trendolizer

Lief Zijn on Twitter

Trending story found on twitter.com
Lief Zijn on Twitter
“@MdeRuiterRdam Zegt de grijzen-wolfen lover. Voelde he tussen de Turken lekker thuis pik. Turken zijn veel beschaafder dan Nederlanders he.”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments