PEGIDA Powered by Trendolizer

Pegida NL2 on Twitter

Trending story found on twitter.com
Pegida NL2 on Twitter
“Een gemeenschap die grotendeels lak aan onze gewoontes heeft, moet niet verwachten dat wij nu respect tonen! #PleurOpMetJeRamadan”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments