PEGIDA Powered by Trendolizer

Anne Jongeling on Twitter

Trending story found on twitter.com
Anne Jongeling on Twitter
“@MollyMcBeal1 Dat zeg ik niet. Ik zeg: moslims vergelijken zichzelf altijd met andere religies ("Kijk maar, zij ook") terwijl niet-islamitische religies zich nooit met de islam vergelijken: "Kijk, wij lijken sprekend op moslims". Niemand wil op moslims lijken, niemand.”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments