PEGIDA Powered by Trendolizer

Eigenaar belaagd joods restaurant: 'Dit is een vorm van angst zaaien'

Trending story found on www.at5.nl
Eigenaar belaagd joods restaurant: 'Dit is een vorm van angst zaaien'
'Het is heel heftig, dit komt heel hard binnen', zegt Daniël Baron, één van de eigenaren van het joodse restaurant, waarvan de ruiten vanochtend werden ingeslagen.
[Source: www.at5.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments