PEGIDA Powered by Trendolizer

Amor Omina Vinci on Twitter

Trending story found on twitter.com
Amor Omina Vinci on Twitter
“@attjekuiken Utrecht waar het college de moed niet heeft de groeiende invloed van salafisten aan te pakken. Nee hoor, doe maar liever weer een onderzoek naar @PegidaNederland En intussen kan Suhayb Salam zijn gang gaan met zijn maatschappij-ontwrichtende lessen.”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments