PEGIDA Powered by Trendolizer

Dunc. on Twitter

Trending story found on twitter.com
Dunc. on Twitter
“De terroristen van #antifa willen de demonstratie van Pegida weer verstoren want VVMU geldt alleen voor hun.. Stel droeftoeters.”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments