PEGIDA Powered by Trendolizer

Armoede in Duitsland: 'Ik kan alleen nog bezuinigen op eten'

Trending story found on nos.nl
Armoede in Duitsland: 'Ik kan alleen nog bezuinigen op eten'
Niet alle Duitsers profiteren van de voorspoed in Duitsland, en armoede is daarom een belangrijk thema bij de verkiezingen.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments