PEGIDA Powered by Trendolizer

"Abnorma antalet unga män ett problem för Sverige"

Trending story found on www.gp.se
"Abnorma antalet unga män ett problem för Sverige"
Sverige har för närvarande en uppseendeväckande skev könsfördelning, särskilt i åldersspannet 15 – 19 år, något som har accelererat kraftigt genom det senaste årets mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Min forskning visar att det finns flera negativa konsekvenser för samhället när obalanserna i könsfördelningen ökar, något som Sverige behöver diskutera på allvar, skriver professor Valerie M Hudson.
[Source: www.gp.se] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments