PEGIDA Powered by Trendolizer

GertonsToon???????? on Twitter

Trending story found on twitter.com
“@dir_veiligrdam @Politie_Rdam "De politie mag geen politiek instrument zijn. Het is aan de politiek om de politie weer te muilkorven en terug haar hok in te drijven."”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments