PEGIDA Powered by Trendolizer

Anke Van dermeersch on Twitter

Trending story found on twitter.com
“Anke Van dermeersch poseert in bikini met de boodschap: "Boerka of bikini? De keuze is duidelijk" https://t.co/cFvS0hMRce”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments