PEGIDA Powered by Trendolizer

Remco van Mulligen on Twitter

Trending story found on twitter.com
“Velen lijken helaas liever een politiekorps te hebben met een neutrale buitenkant, maar een (nauwelijks nog) verborgen racismeprobleem.”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments