PEGIDA Powered by Trendolizer

Met beroepsprocedures frustreren kansloze asielzoekers massaal uitzetting - Elsevier.nl

Trending story found on www.elsevier.nl
Kansloze asielzoekers blijven het Nederlandse asielsysteem frustreren. Hoewel zij geen uitzicht hebben op een verblijfsvergunning, traineren ze het proces - Nederland
[Source: www.elsevier.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments