PEGIDA Powered by Trendolizer

Lärare gick på nazistmöte och spred antisemitism – jobbar kvar på skolan

Trending story found on www.sydsvenskan.se
Attackerades med stenkastning och klotter i sitt hem.
[Source: www.sydsvenskan.se] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments