PEGIDA Powered by Trendolizer

Forsberg™ on Twitter

Trending story found on twitter.com
“Sier sitt om Nettavisen at nyhetsredaktøren mener denne formuleringen om @ManiHussaini er delt "i god tro"!”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments